Preview Mode Links will not work in preview mode

Suicide Zero podden

Nov 1, 2021

1 av 10 känner någon som just nu funderar på att ta sitt liv och halva befolkningen har kommit i kontakt med någon som försökt. Samtal är ett av de viktigaste verktygen för att förhindra självmord, ändå är osäkerheten kring att prata om psykisk ohälsa stor. Sophia och Malin, som är två av Suicide Zeros...


Sep 10, 2021

Hur är det att mista en anhörig i självmord? I det här avsnittet träffar vi Annika Strandhäll, som förlorade sin sambo Thomas, och Maria Lorenzon, som förlorade sin son Flipp, i ett samtal om chocken, sorgen...och hur man tar sig vidare. Hur mycket anklagar man sig själv, hur bemöts man av sin omgivning och...


Jul 5, 2021

Under coronapandemin har möjligheten till digitala lösningar, för att få hjälp om man mår dåligt, blivit mer aktuell än någonsin. I det här avsnittet tittare vi närmare på några av de möjligheter som vuxit fram och diskuterar också fördelarna, men även nackdelarna, med det digitala samtalet. För...


Jun 10, 2021

Idag saknar merparten av våra kommuner handlingsplan för suicidprevention - trots att självmorden ökar i Sverige. Något som både är obegripligt och oacceptabelt. I det här avsnittet försöker vi hitta svaren på varför...och hur våra kommuner kan bli bättre på att jobba med dessa frågor. Men även hur du,...


May 18, 2021

Barn som kan prata om känslor mår bättre och forskning visar att barn som kan uttrycka hur de mår är bättre rustade för att klara livets utmaningar. I det här avsnittet möter vi Maria Lalouni, psykolog och forskare, som varit med i arbetet med Suicide Zeros projekt "Livsviktiga snack". En bok, och hemsida, full...