Preview Mode Links will not work in preview mode

Suicide Zero podden


May 18, 2021

Barn som kan prata om känslor mår bättre och forskning visar att barn som kan uttrycka hur de mår är bättre rustade för att klara livets utmaningar. I det här avsnittet möter vi Maria Lalouni, psykolog och forskare, som varit med i arbetet med Suicide Zeros projekt "Livsviktiga snack". En bok, och hemsida, full av tips och övningar på hur man hjälper ett barn, framför allt i den viktiga åldern 9-12 år, att sätta ord på sina känslor - något som blir till stor hjälp för barnet när det växer upp. En god relation till en förälder, eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet – faktiskt för allt från att hoppa av skolan till depression och självmord. 

Mer on Livsviktiga snack hittar du på livsviktigasnack.se